xe Boom 25m làm việc

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

chiêu cao làm việc: 25,3m Chiều cao tới sàn: 23,3m Trọng lượng nâng: 230kg Tự trọng: 13720kg