Xe boom 23m chờ kiểm tra an toàn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hai xe 23m làm việc, chờ đơn vị kiểm tra an toàn để đưa vào hoạt động phục vụ dự án.

Hai xe 23m làm việc, chờ đơn vị kiểm tra an toàn để đưa vào hoạt động phục vụ dự án.

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng